foto1
Jesteśmy po to by Wam pomagać
foto1
Zawsze możecie na nas liczyć
foto1
Zapraszamy do naszej siedziby
foto1
wrasolidarnosc@o2.pl
foto1
tel: 77 456 13 17


ZAPRASZAMY

dolacz

Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

salabhp

Prasa związkowa

Logowanie Admina

LOGIN
Rejestracja wyłączona
Avatar
Panel tylko dla admina

Ten panel jest dla mnie. opuść więc go proszę

Reset My password - Remind Me My username

Username
Password
Remember me

Liczba wizyt

Today 23

Yesterday 46

Week 69

Month 1715

Wizyty 148804

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

zegar

Nowe przepisy uelastyczniające rozliczanie czasu pracy wejdą w życie 23 sierpnia. Od tego momentu firmy, które porozumieją się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, mogą wydłużać okresy rozliczeniowe nawet do 12 miesięcy.

8 sierpnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. To oznacza, że nowe przepisy uelastyczniające rozliczanie czasu pracy wejdą w życie 23 sierpnia. Od tego momentu firmy, które porozumieją się ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, mogą wydłużać okresy rozliczeniowe nawet do 12 miesięcy. Dzięki temu w razie wzrostu zamówień podwładni popracują dłużej w dane dni. Później firma zrekompensuje tę ponadwymiarową pracę czasem wolnym. Umożliwi to przedsiębiorcom dostosowanie się do sezonowego zapotrzebowania na produkcję i uniknięcie redukcji etatów w razie dekoniunktury.

Wątpliwości dotyczące stosowania nowych rozwiązań mają związki zawodowe. Wspomniana ustawa to jedna z głównych przyczyn zapowiedzianych na wrzesień akcji protestacyjnych. Zdaniem związkowców nowe przepisy ograniczą sytuacje, gdy pracownicy będą otrzymywać dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.

Na podstawie nowych przepisów możliwe stanie się też stosowanie ruchomego czasu pracy, czyli ustalenie rozkładów przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w różnych dniach albo wskazywanie przedziału czasu, w którym zatrudniony powinien podjąć obowiązki. W takim przypadku pracownik zyska możliwość decydowania o godzinie stawienia się w firmie. Ważne, by zmieścił się        w wyznaczonym przedziale czasowym ustalonym przez pracodawcę (np. między godz. 6.00 i 9.00). Jeśli dwukrotnie rozpocznie pracę w tej samej dobie, firma nie będzie musiała mu płacić za nadgodziny.

paragraf

W związku z pogarszająca się sytuacją finansową rodzin naszych pracowników przekazujemy informację o dotacji do wydatków mieszkaniowych, które choć trochę mogą pomóc.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy

I.

Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub są pozbawieni tego tytułu ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

II.

Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  tj. 1454,51 zł (od 1 marca 2013)  i  125% w gospodarstwie wieloosobowym  tj.1038,94 zł (od 1 marca 2013).

- Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.


- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.


- Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.


III.

 

Zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:


1 osoby ? 35 m2 (+ 30% tj. 45,50 m2)


2 osób ? 40 m2 (+ 30% tj. 52 m2)


3 osób ? 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)


4 osób ? 55 m2 (+ 30% tj. 71,50 m2)


5 osób ? 65 m2 (+ 30% tj. 84,50 m2)


6 osób ? 70 m2 (+30% tj. 91 m2)


a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.

fundacjasolidarności

sprawdzam

kartagrosik

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Informacje na temat cookies klikamy w banner lub wracamy na: Strona startowa.

  Akceptuje cookies na tej stronie.
Informacja o cookies